Informații generale

Descoperirea lăcașelor culturale românești în viziunea liceenilor

Proiectul își propune crearea unei relații directe și active între elevii proveniți din toate zonele istorice și culturale românești și domeniul cinematografiei, prin realizarea unui material foto-video cu obiectivele culturale regionale, respectiv locurile în care au locuit și au creat personalități de seamă ale țării noastre. Aici ne referim la personalități din toate domeniile de activitate, precum: scriitori, muzicieni, pictori, sculptori, inventatori, actori, medici, politicieni.

Echipa noastră își propune să participe activ la toate întâlnirile ONLINE cu participanții și va pune la dispoziția elevilor informaţii necesare realizării materialului filmat. Finalizarea materialului audio-video, va fi realizat pe baza conceptului creat de elevi.

Artele vizuale îi pot ajuta nu numai să afle tradițiile și cultura poporului român, ci să și gândească mai coerent și mai bogat în existența lor de zi cu zi, precum și evoluția lor viitoare.

Caracterul inovator al acestui proiect constă în faptul că alătură două mari direcţii ale teoriei cunoaşterii. Este acreditată ideea că în sfera gnoseologiei, se disting două ramuri de bază: cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea artistică. Dar vechii greci, considerau cunoaşterea ca fiind combinaţia dintre percepţia senzorială şi cea intelectuală. Astfel, procesul de cunoaștere poate fi complet.

Participarea efectivă la realizarea materialelor audio-vizuale le va dezvolta elevilor spontaneitatea, rapiditatea reacțiilor, dezvoltarea capacității de învățare și receptare a noilor informații prin tehnici cinematografice; va fi stimulat caracterul participativ, lucrul în echipă și, nu în ultimul rând, li se va oferi sprijin în depășirea blocajelor frecvent întâlnite în etapa adolescenței.

Prin acest proiect se va urmări motivarea elevilor de liceu de a-și dezvolta abordările interdisciplinare, dar și descoperirea pasiunii pentru fotografie și artă cinematografică. Prioritățile țărilor europene și, implicit ale țării noastre, se referă cu predilecție la educația tinerei generații.

Acest proiect uneşte în spiritul respectului pentru munca în echipă, din dorinţa de a împărtăşi, sau a acumula experienţă.