Materiale Foto-Video Partea 1

Casa Muzeu Brancuşi
Biserica Sf. Ilie Bacău
Biserica Adormirea Maicii Domnului

Orașul Brașov
Muzeul Prima Școală Românească
Proiect realizat cu sprijinul Colegiului Tehnic Mircea Cristea Braşov
Muzeul Civilizației Urbane I
Casa Memorială George Enescu
Catedrala Sfinții Împărați Constantin şi Elena