Informaţii generale

Cursuri de iniţiere şi formare profesională în domeniul cinematografiei

Cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, adoleșcenţilor şi tinerilor, de fapt a întregii societăţi. Cultura trebuie percepută ca fiind o componentă importantă în formarea fiecăruia şi privită ca unul dintre aspectele esenţiale ale educaţiei acestora.

Structura programului vizează transmiterea unor informaţii teoretice şi practice, cu referire la unele aspecte legate de limbajul şi tehnica cinematografică, precum şi la producţia şi meseriile specifice filmului.

În prezent preocupările pentru educaţie şi cultura cinematografică sunt minime în România, situaţie agravată şi mai mult odată cu eludarea acestui subiect din programele şcolare. Considerăm că este necesar şi oportun, ca beneficiind de sprijinul C.N.C. să iniţiem un program coerent, pentru o mai bună cunoaştere şi promovare a celei de-a 7-a arte.

Proiectul Fundaţiei Cine Remember este adresat tinerilor, precum şi oamenilor pasionati de cea de-a 7-a arta, în vederea iniţierii şi aprofundării unor cunoştințe teoretice şi practice în domeniul tehnicii şi culturii cinematografice.

Spre deosebire de celelalte state membre ale Uniunii Europene precum Cehia, Polonia, Franţa, Suedia care au în programele învăţământului preuniversitar şi chiar celui primar (Suedia) cursuri de artă cinematografică, în România acest domeniu este încă foarte restrâns şi elitist, putând fii studiat doar la două Univesităţi de stat şi la alte două private şi acestea numai în Bucureşti şi Cluj Napoca, restul ţării fiind complet ignorat. Faptul că nu există un liceu de specialitate în arta cinematografică şi există un număr mare de elevi de liceu sau absolvenţi de liceu care îşi doresc să aibă cunoştinţe în acest domeniu dar nu au susţinerea financiară din partea familiei, pot să acceadă gratuit la aceste cursuri.

Proiectul vizează și tinerii care intenţionează să afle informaţii legate de acest domeniu şi să se califice ulterior într-o profesie cinematografică, proiecţionişti, electricieni, asistenţi cameră, asistenţi montaj, asistenţi producţie.

Programul îşi propune de asemenea relansarea interesului pentru artă în rândul tinerilor şi atragerea lor către sălile de cinematograf şi în mediu online prin educarea cinematografică.

Obiectivul general este informarea despre mijloace şi tehnici de filmare și editare, în vederea construirii unei comunități interesate de crearea proprilor manifestări cultural-artistice, în scop educativ. Participarea efectivă la realizarea materialelor audio-vizuale le va dezvolta tinerilor spontaneitatea, rapiditatea reacțiilor și dezvoltarea capacității de învățare și dobândire a noilor informații prin noi tehnologii.

Prioritățile țărilor europene și implicit ale țării noastre, se referă cu predilecție la educația tinerei generații.

Acest proiect uneşte în spiritul respectului pentru munca în echipă, din dorinţa de a împărtăşi, sau a acumula experienţă. Experienţa în proiecte artistice a membrilor maturi şi efervescenţa celor mai tineri aflaţi la început de drum se împletesc într-un grup de lucru creativ si eficient.